Algemene Voorwaarden:

De huisvesting wordt per week verhuurd. Een week termijn loopt van zondag tot zondag.

Eventuele kosten van gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen bij inschrijving in het GBA van de gemeente zijn voor rekening van de desbetreffende persoon c.q. opdrachtgever.

De factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij geen betaling van de factuur binnen de daarvoor de afgesproken betalingstermijn zijn alle incasso kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bij opzegging van de huisvesting dient men dit voor vrijdag voor 12 uur s middags te melden. Geen afmelding houdt in dat men de huisvesting reserveert voor de volgende week deze wordt dan gefactureerd.

Bij ziekte of vakantie van uw medewerker: geldt geen tijdige opzegging dan blijft de huisvesting gereserveerd en wordt deze gefactureerd.

De huurders moeten zich houden aan de huisregels, in alle woonpanden hangen deze ter informatie aan het memobord in de algemene ruimtes.

Bij de uitcheck dient men de eigen spullen mee te nemen en de sleutels van de desbetreffende kamer/pand inleveren bij het kantoor van Stay @ Jumelet.

Eventuele aangebrachte schades en/of vermissing van goederen worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de kamer . Schoonmaakspullen zijn hiervoor aanwezig in de algemene ruimtes, zoals schoonmaakmiddelen, vuilniszakken, stofzuiger, bezem, stoffer/blik, emmer etc.

Bij tussentijds wisseling van het bedlinnen dient men zelf zorg te dragen voor de bewassing. Wasautomaat en droger is in elk woonpand aanwezig.

Bij uitcheck wordt de eindschoonmaak en wissel van het bedlinnen door Stay @ Jumelet verzorgd. Indien de kamer niet is schoongehouden, en er is extreme vervuiling dan berekenen wij extra schoonmaakkosten bij uitcheck van de huurder.

Stay @ Jumelet blijft ten allen tijde het recht behouden de huurder(s) de toegang tot de huisvesting te weigeren.